16-08-2015

De medewerkers van het Zorgloket helpen u met het vinden van de juiste weg binnen de zorg. U kunt bij het loket terecht voor alle vragen op het gebied van zorg, gezondheid, welzijn en wonen.

Het Zorgloket is in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Emmen) gevestigd. Het loket is op alle werkdagen geopend van 8.30 tot 16.30 uur.  

U kunt bij het Zorgloket zonder afspraak terecht.

Ook kunt u het Zorgloket natuurlijk bellen op telefoonnummer: 

14 0591 (geen netnummer nodig) of via het 'Vragen- en reactieformulier'.

U kunt contact opnemen met het Zorgloket met vragen over de volgende onderwerpen:

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)  
De Wmo biedt ondersteuning en voorzieningen voor mensen met beperkingen, individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurendverblijf, begeleiding en vervoer (voorheen AWBZ ondersteuning). Ook voor vragen over minimaregelingen, (medische) bijzondere bijstand kunt u bij het Zorgloket terecht. 
 
Persoonsgebonden budget (PGB)
Een persoonsgebonden budget (PGB) is een hoeveelheid geld waarmee u zelf de zorg kan inkopen. De medewerkers van het Zorgloket kunnen u voorlichten over alle aspecten van het PGB: van de aanvraag tot het verantwoorden van het budget.
 
Steunpunt Mantelzorg 
Mantelzorg is een onbetaalde langdurige zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten, zoals familieleden, vrienden, kennissen en buren. Mantelzorgondersteuning biedt een luisterend oor en kan u helpen met vragen over hulpmiddelen, de opvang van uw gezin, de rol van de huisarts, etcetera. Hierdoor kan overbelasting van de mantelzorgers voorkomen worden.    
 
Vrijwilligerswerk en Centraal Meldpunt Vrijwillige Thuishulp 
Het Zorgloket is tevens het Centraal Meldpunt Vrijwillige thuishulp. Hier kunt u zowel vragen om een (zorg)vrijwilliger, als uzelf aanmelden om vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligerswerk kan variëren van hulp bij rouwverwerking, bezoek, kleine klussen, ondersteuning van jonge gezinnen en begeleiding bij vervoer.