Zorgt u voor een familielid, vriend of buur met een ziekte of handicap? Doet u dat onbetaald, uit liefde, noodzaak of persoonlijke betrokkenheid? Dan bent u mantelzorger. Soms kan die taak u even te zwaar worden en komt uw eigen sociale leven onder druk te staan. Of er treden vervelende spanningen op. Dan is het fijn te weten dat u vanuit verschillende hoeken ondersteuning kunt krijgen!

Heeft u vragen of kunt u wel wat hulp gebruiken? 
Neem dan contact op met het Gebiedsteam van de Velden.