Sinds 1 april 2015 is bij Zorgbelang Drenthe de zorgombudsfunctionaris werkzaam. 

Zij  helpt inwoners van de gemeente Emmen die problemen of klachten ervaren bij de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet (het sociale domein). 

Inwoners kunnen bij deze functionaris terecht als zij er met hun zorgaanbieder of gemeente niet uitkomen. De zorgombudsfunctionaris neemt een klacht pas in behandeling nadat de klachtenprocedure bij de zorgaanbieder of gemeente is gevolgd

Voor wie is de zorgombudsfunctionaris
De zorgombudsfunctionaris is er voor de inwoners van de gemeente Emmen die zorg ontvangen. Zij kunnen met hun vragen of problemen binnen het sociale domein een beroep doen op de zorgombudsfunctionaris. Ook kunnen zij hun suggesties voor verbetering van het gemeentelijk sociale beleid melden. Alle meldingen worden regelmatig aan het gemeentebestuur gerapporteerd. 

Wat doet een zorgombudsfunctionaris 
De zorgombudsfunctionaris geeft onafhankelijk advies en informatie. Samen met de zorgvrager, de cliënt, bekijkt de zorgombudsfunctionaris welke informele mogelijkheden er zijn voor het vinden van een passende oplossing. Daarbij biedt de zorgombudsfunctionaris, indien mogelijk, ondersteuning in het proces. Wil de cliënt een klacht indienen, dan doet hij dit eerst bij zijn zorgaanbieder of gemeente. Is de cliënt na deze (interne) klachtprocedure niet tevreden over de klachtafhandeling door de zorgaanbieder of gemeente, dan kan hij de klacht voorleggen aan de zorgombudsfunctionaris. 

Welke klachten behandelt de zorgombudsfunctionaris 
Voorbeelden zijn: een brief wordt niet beantwoord, een afspraak wordt niet nagekomen, er wordt niet teruggebeld op het afgesproken tijdstip, de klacht wordt niet serieus genomen, of er wordt van het kastje naar de muur verwezen. Voor de inhoudelijke beoordeling van een individueel besluit van de gemeente bestaat de normale bezwaar- en beroepsprocedure. Voor inhoudelijke klachten over de geleverde zorg door een zorgaanbieder bestaat de klachtenregeling van de zorgaanbieder. 

Bereikbaarheid zorgombudsfunctionaris 
De onafhankelijke zorgombudsfunctionaris is bereikbaar via 050 - 727 15 05 of per mail zorgombudsfunctionaris@zorgbelang-drenthe.nl.

Meer informatie (afspraak maken, spreekuur) staat op www.zorgbelang-drenthe.nl. De zorgombudsfunctionaris is onafhankelijk en in dienst van Zorgbelang Drenthe. 
De dienstverlening is gratis. 

Wilt u de folders: 'Vragen of klachten over de WMO, Jeugdwet of Participatiewet? Doe er iets mee!' en de poster 'Zorgombudsfunctionaris, voor inwoners van de gemeenten Emmen' per post ontvangen? Stuur een mail aan zorgombudsfunctionaris@zorgbelang-drenthe.nl