Houd ook na je overlijden de regie in eigen handen!

 

Wanneer je alles goed verzorgd wilt achterlaten voor je nabestaanden, is erfrechtplanning misschien iets voor jou. Door alles goed te regelen voorkom je later veel problemen en conflicten.

Ook heeft tegenwoordig bijna iedereen wel dingen over zichzelf en zijn leven op sociale media en in clouds staan. Daarom is het ook verstandig stil te staan bij deze zogenaamde digitale erfenis.

Heb je geen testament opgesteld dan bepaalt het erfrecht wie jouw erfgenamen zijn en hoeveel ze erven. Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels waardoor erfenissen niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen.

Mevrouw Huizing zal ingaan op het belang van een goede erfrechtplanning, de verschillen en overeenkomsten van de notariële aktes en de mogelijkheden om tot een goed en afgewogen document te komen.

Deze informatie-avond is voor iedereen (wonend in Schoonebeek, Erica, Nieuw Amsterdam, Veenoord of Zandpol) die meer wil weten over wat wel en niet mogelijk is op het gebied van erfrecht.

Spreker: mevrouw N. Huizing van Veen & Veste Notarissen
Plaats: Woonzorglocatie “de Anloop”, de Pallert 15, 7761BV Schoonebeek
Datum: 18 september 2019
Aanvang: 19.00 uur

Aanmelden is wenselijk en kan vóór 8 september 2019 bij:
Lidia Wittendorp
e-mail: cpm.de.velden@ziggo.nl
telefoon: 0621854978