Delen van de zorg:De beste 10 tips voor mantelzorgers

Je kunt alleen goed voor een ander zorgen, als je ook goed voor jezelf zorgt. Even ontspannen en tijd voor jezelf is daarbij belangrijk. Dit kan een uurtje sporten zijn, een avondje voor jezelf maar ook bijvoorbeeld dagbesteding of logeeropvang voor degene voor wie u zorgt.

Mezzo zet de 10 beste tips op een rij.

Mezzo
 
 
Goed om te weten
Mantelzorg Magazine Groningen

Special Mantelzorg & het keukentafelgesprek.

Wordt u aangeboden door het Provinciaal Expertisecentrum Informele Zorg van CMO STAMM Groningen

 
Politiek en WMO
Mantelzorgcompliment 2016

Mantelzorgcompliment 2016 (zorgvrager moet woonachtig zijn in de gemeente Emmen).

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering in de vorm van geld. Het bedrag is 250 euro. Wonen er kinderen tot 18 jaar in het gezin van de zorgvrager? Dan komt er 50 euro per kind bij. Een mantelzorger kan alleen in aanmerking komen voor het compliment als iemand anders hem of haar voordraagt. Alleen professionals of vrijwilligers uit het zorgnetwerk van de zorgvrager kunnen een mantelzorger voordragen. Bijvoorbeeld iemand van het contactpunt mantelzorg, Welzijnsgroep Sedna, een thuiszorgmedewerker, de huishoudelijke hulp of een fysiotherapeut. De zorgvrager kan zijn of haar mantelzorger dus niet voordragen.

 
Over ons
Wat kan het contactpunt voor u betekenen?

Het Contactpunt Mantelzorg Emmen, afdeling Schoonebeek e.o. (Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek, Erica, Zandpol, Weiteveen, Nieuw-Amsterdam en Veenoord) is opgericht in 1996 en bestaat nu uit een kerngroep van acht bestuursleden.

 
Jonge mantelzorgers
Eén op de vier jongeren groeit op met zorg.

In samenwerking met de gemeente Emmen en Sedna willen alle contactpunten Mantelzorg zich ook het komende jaar speciaal gaan richten op jonge mantelzorgers.

Graag verwijzen wij ook naar: www.jeugdengezin.nl.

Jonge Mantelzorgers

Eén op de vier jongeren groeit op met zorg.
Het kan zijn dat er in hun leef- en woonomgeving iemand langdurig ziek is, zoals een lichamelijke of een psychische ziekte, een handicap of een ernstige verslaving. Het kan een ouder zijn, maar ook een broer of zus of een ander familielid.
Elke jongere zal daar op zijn eigen manier mee omgaan en dit vaak niet laten merken aan anderen.

 
Politiek en WMO
Zorgloket Emmen

De medewerkers van het Zorgloket helpen u met het vinden van de juiste weg binnen de zorg. U kunt bij het loket terecht voor alle vragen op het gebied van zorg, gezondheid, welzijn en wonen.

Het Zorgloket is in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Raadhuisplein 1 in Emmen) gevestigd. Het loket is op alle werkdagen geopend van 8.30 tot 16.30 uur.  

U kunt bij het Zorgloket zonder afspraak terecht.

Activiteiten
Alzheimer Café Schoonebeek

Het alzheimercafé is er voor iedereen die geconfronteerd wordt met of belangstelling heeft voor Alzheimer en dementie.

Donderdag: 13.30 uur inloop aanvang 14.00 uur tot 15.30 uur
 
03 november Dementie of vergeetachtigheid.
Annet van der Velde GZ psycholoog

02 februari 2017 Parkinson en dementie
Marlies Bullinga wijkverpleegkundige Icare

06 april Notaris en dementie
Notaris Veen en Veste Veenoord 0

1 juni Muziek en gedichten
Onder voorbehoud

Meer informatie:
Henk Pomper tel. 0591-681700
Marion Hanvey tel. 06-30828740

De werkgroep Alzheimer Café Emmen wil het Alzheimer Café dichter bij  de mensen brengen, sinds 1 juli 2015 bestaat er ook een werkgroep Alzheimer café Schoonebeek. Door  Samenwerking is een Alzheimer Café georganiseerd in Schoonebeek. 
Zorggroep Tangenborgh  locatie De Anloop heeft aangeboden om ruimte  koffie en thee beschikbaar te stellen dus:

HET ALZHEIMER CAFE KOMT NAAR U TOE!

 
Mantelzorg Actueel
Mantelzorg Actueel Lente 2016

Een nieuwe Mantelzorg Actueel voor u. Deze keer weer gevuld met informatie van de verschillende contactpunten. Al lezende zult u ontdekken dat de gebiedswerkers van Sedna en de vrijwilligers van de contactpunten niet hebben stilgezeten. Er zijn in de afgelopen maanden een aantal contactpunten mantelzorg bijgekomen zodat we nu kunnen spreken van een dekkend netwerk.

 
Over ons
Bestuur

We zijn op zoek naar nieuwe (jonge) bestuursleden om het bestuur aan te vullen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het huidige bestuur

 
speciale vragenlijst over mantelzorg

Mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor mantelzorgers, mensen met een chronische ziekte of beperking en mensen die door het ouder worden beperkingen ervaren. Met de online vragenlijst brengt u uw eigen situatie in beeld. De vragen zijn gericht op het dagelijkse leven, gezondheid en hoe u uw zorg en omgeving daarbij waardeert. Hierdoor draagt u bij aan landelijk onderzoek om de zorg in Nederland te verbeteren. De anonieme resultaten brengen wij onder de aandacht bij beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties.

 
Activiteiten
Alzheimer Café Emmen

De gezamenlijke Cliëntenraad van de Verpleeghuizen De Bleerinck en De Weegbree organiseert in samenwerking met Alzheimer Nederland maandelijks, met uitzondering van de zomermaanden en de maand december, een Alzheimer Café (iedere 2e dinsdag van de maand).

 
Goed om te weten
Wat komt er bij kijken bij een verhuizing als je mantelzorger bent?

Heeft u de keuze gemaakt om dichter bij elkaar te gaan wonen? Dan moet één van u verhuizen. Wat de beste keuze is hangt van veel zaken af.

Lees de tips die u hierbij kunnen helpen.

Laden...